Μια μπαταρία για 20 χρόνια

Μια μπαταρία για 20 χρόνια

 

Στα εργαστήρια της City Labs σχεδίασαν, κατασκεύασαν και έχουν ήδη διαθέσει στην αγορά ένα είδος μπαταρίας με διάρκεια ζωής περισσότερο από 20 χρόνια χωρίς να χρειάζεται φόρτιση.

 

Η ενέργεια προέρχεται από ένα ραδιενεργό ισότοπο, το Τρίτιο, με χρόνο ημιζωής 12,5 χρόνια (σε 12,5 χρόνια θα έχει καταναλώσει τη μισή ποσότητα καυσίμου).

 

Η αρχιτεκτονική κατασκευής της μπαταρίας είναι τέτοια που εξασφαλίζει τη στιβαρότητα της διαδικασίας διάσπασης του τριτίου ώστε να είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -50 οC έως 150 οC, σε ακραίες δονήσεις, υψηλά υψόμετρα και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αξίζει να αναφερθεί πως οι συμβατικές μπαταρίες αποτυγχάνουν στη δοκιμή μακροζωίας επειδή επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

 

Οι μπαταρίες Τριτίου χρησιμοποιούνται σε αισθητήρες, ενεργοποιητές και ανιχνευτές. Βρίσκει εφαρμογές στην ιατρική, σε εμφυτεύματα καθώς και σε δορυφόρους.