Δεξιότητες στα παιδιά

Δεξιότητες στα παιδιά

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ωφελεί ένα παιδί σε όλη τη διάρκεια της σχολικής του εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της ζωής του. Ένα παιδί αλλά κι ένας ενήλικας θα χρειαστεί αρχικά να επικοινωνήσει – να ανταλλάξει πληροφορίες και ακολούθως να ολοκληρώσει εργασίες, να δώσει εκτεταμένες απαντήσεις να προσαρμοστεί, να εξελιχθεί, να συνεργαστεί, να επιδείξει ανθεκτικότητα και να μάθει πώς να μαθαίνει (μεταγνώση στην ορολογία της ψυχολογίας) σε εποχές που η παροχή πληροφορίας χαρακτηρίζεται αχανής. Ακόμα μια πολύτιμη δεξιότητα (από τις πάρα πολλές που καλό είναι να αναπτύξει ο άνθρωπος) είναι ο εντοπισμός αξιόπιστων πληροφοριών που είναι συνάμα και ακριβείς. Το να γνωρίζουμε γιατί και πού να βρούμε πληροφορίες, πώς να κρίνουμε την αξιοπιστία τους και πώς να τις χρησιμοποιήσουμε, συχνά αναφέρεται ως «πληροφοριακή παιδεία».

Ειδικοί εκτιμούν πως οι δεξιότητες εξασκούνται από τον πρώτο χρόνο της ζωής του ανθρώπου. Ανάλογα με την εκάστοτε ηλικία γονείς και παιδαγωγοί μπορούμε να δουλέψουμε σε συγκεκριμένες ομάδες: Κοινωνικο – συναισθηματικές, Γνωστικές, Τεχνικές Δεξιότητες. Ας προσπαθήσουμε να σπείρουμε καλά ώστε να θερίζουμε καλά, ας επενδύσουμε στους ανθρώπους (και δη στα παιδία) και όχι στα υλικά…